MB đáp ứng chuẩn mực Basel II

MB đáp ứng chuẩn mực Basel II

Việc được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt cho MB khẳng định năng lực quản trị rủi ro của MB đã đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế...

App MBbank: Rút tiền ATM không cần thẻ

App MBbank: Rút tiền ATM không cần thẻ

Việc rút tiền từ ATM qua App MBBank rất đơn giản: chỉ bằng vài thao tác khách hàng đã có thể ngay lập tức có được "mã số bí mật" để nhập vào máy ATM...