Hoài Đức sẽ lên quận từ năm 2020

Hoài Đức sẽ lên quận từ năm 2020

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020...