Hà Nội: Năm 2011, phấn đấu có 296 đơn vị tự chủ chi thường xuyên

(TBTCO)- Theo UBND TP.Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố đã chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 13.665 biên chế hưởng lương ngân sách. Thành phố phấn đấu năm 2021 nâng mức tự chủ chi thường xuyên 296 đơn vị.
Tự chủ chi
Nhà hát Múa rối Thăng Long là một trong những đơn vị đảm bảo tự chủ chi thường xuyên của TP.Hà Nội. Ảnh: TL Minh họa

Theo UBND TP.Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố đã chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 13.665 biên chế hưởng lương ngân sách.

Thành phố cũng ban hành Kế hoạch đến năm 2021 nâng mức tự chủ chi thường xuyên 296 đơn vị, vượt chỉ tiêu 257 đơn vị theo Nghị quyết số 19; phê duyệt danh mục 5 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.

Cùng với đó, thành phố đã tinh giản biên chế được 17 đợt với 847 người, với tổng số kinh phí là 83,861 tỷ đồng. Năm 2019 tiếp tục phê duyệt tinh giản biên chế đối với 109 cán bộ công chức.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của trung ương, thành phố đã cơ bản sắp xếp, tinh gọn xong toàn bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Trong đó, đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính ngang sở, giảm 49 phòng (từ 208 phòng xuống 159 phòng), giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng.

Đồng thời, thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã, giảm 3 phòng dân tộc tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức...

Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND thành phố đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%). Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%)./.

Phúc Nguyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn