VIB báo lãi trước thuế 6 tháng hơn 1.800 tỷ đồng

.

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên với lợi nhuận trước thuế 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 36%, trong đó thu nhập ngoài lãi tăng 68%, chiếm một phần năm tổng doanh thu. Cho vay bán lẻ nửa đầu năm tăng 21%, với dư nợ chiếm 78% tổng danh mục cho vay của ngân hàng. Trong đó, hai sản phẩm cho vay chủ lực là cho vay mua nhà và cho vay ôtô.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 4 quý liên tiếp đạt hơn 25%. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản nhà băng này đạt gần 164.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 114.900 tỷ đồng, huy động tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá đạt 114.400 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý II đạt 11.600 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu kỳ. Trong quý II, VIB thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5,67%, và đầu tháng 7 ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia 3,18% cổ phiếu quỹ.

Theo đại diện ngân hàng, dự kiến trong quý III, VIB tiếp tục chia 18% cổ phiếu thưởng theo nghị quyết phiên họp thường niên, tăng vốn điều lệ lên gần 9.245 tỷ. VIB áp dụng Basel II từ ngày 01/01/2019, với hệ số an toàn vốn (CAR) tại ngày 30/6 đạt 9,3%.

Nguồn: www.vndaily.vn