Siết cho vay tiêu dùng với công ty tài chính

.
Nguồn: thoidai.com.vn