NLG dự kiến phát hành gần 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức

(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã Ck: NLG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Theo đó, NLG dự kiến phát hành hơn 18,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 8,23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8,23 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 188 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, NLG ghi nhận doanh thu 935 tỷ đồng, giảm 33,69% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 26,83% kế hoạch năm (3.485 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 284,5 tỷ đồng, hoàn thành 28,39% kế hoạch 1.002 tỷ đồng của năm 2019.

Hiện tại, cổ phiếu NLG đang được giao dịch trên thị trường với giá 31.900 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn