Cổ đông lớn LG9 bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vinh (địa chỉ: 666/70 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) do chậm báo cáo khi trở thành cổ đông lớn.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Văn Vinh bị phạt hơn 31 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 14/11/2018, ông Nguyễn Văn Vinh đã mua 457.194 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 (mã Ck: LG9), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0 lên 457.194 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 9,1% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của LG9), trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 7/12/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo công bố thông tin của ông Vinh.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Trần Văn Luận (địa chỉ: xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã Ck: CMW). Cụ thể, ngày 29/10/2018, ông Luận đã bán 884.000 cổ phiếu CMW, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 884.000 xuống 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống 0% (giảm xuống dưới ngưỡng 5%) và không còn là cổ đông lớn. Đến ngày 4/12/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận.

Các mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn