Thống nhất chỉ có một Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại phiên họp chiều 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất nhiều nội dung, trong đó có việc quy định chỉ có 1 Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt tại trung tâm tài chính quốc gia do Chính phủ quyết định.
TTP
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV

Luật hoá nội dung về chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT) Vũ Hồng Thanh đã trình bày trước UBTVQH về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật. Trong đó, một vấn đề tiếp tục được quan tâm là vị trí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo UBKT, hiện có 3 phương án khác nhau. Phương án 1 là UBCKNN thuộc Bộ Tài chính như hiện hành nhưng có chỉnh lý theo hướng bổ sung một số quyền hạn. 

Phương án 2, được đa số ý kiến UBKT đồng tình, là UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng tăng thêm tính độc lập, thẩm quyền của UBCKNN và thẩm quyền của UBCKNN đối với Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (TCTLK), sát với pháp luật của những nước có mô hình tương tự. Trong đó, UBCKNN thay Bộ Tài chính thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Sở GDCK và TCTLK. Chủ tịch UBCKNN là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và toàn bộ hoạt động của UBCKNN. Chủ tịch UBCKNN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phương án 3 là UBCKNN độc lập, trực thuộc Chính phủ. 

Về mô hình của Sở GDCK, đa số ý kiến trong UBKT nhất trí chỉ có 1 Sở GDCK Việt Nam và được đặt tại trung tâm tài chính quốc gia. Có ý kiến cho rằng mô hình Sở GDCK theo Đề án thành lập SGDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ cần được thể chế vào luật.

Về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không phải là công ty đại chúng, có hai phương án được trình UBTVQH. Một là luật hóa các quy định về điều kiện phát hành tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào dự thảo luật. Hai là chỉnh lý dự thảo luật theo hướng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và giao Chính phủ hướng dẫn. Phương án hai là lựa chọn của UBKT. Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bỏ quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do lo ngại rủi ro. 

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, UBCKNN cần có những thẩm quyền, vị trí phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, tăng tính chủ động, linh hoạt, nên phương án 2 về mô hình UBCKNN là phù hợp. 

Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế, ổn định thị trường tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phải là người chịu trách nhiệm trong quản lý tổng thể thị trường tài chính. Vì vậy trong bối cảnh hiện nay, phương án 1 là phù hợp cho mô hình của UBCKNN. 

Đây cũng là phương án được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình. Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam có những đặc điểm riêng biệt, không phải lúc nào cũng tương đồng với thông lệ quốc tế. Chẳng hạn, không nước nào có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hay chỉ Việt Nam có Ngân hàng Nhà nước trong khi các nước có ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Bộ Tài chính phải tham mưu để tăng thẩm quyền cho UBCKNNN, tạo đủ điều kiện cho UBCKNN hoạt động trong bối cảnh hội nhập.

Bổ sung quyền hạn cho UBCKNN phù hợp luật pháp hiện hành

Giải trình trước UBTVQH về một số nội dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ thống nhất với phương án 1 về vị trí của UBCKNN. Theo đó, sẽ bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho UBCKNN, bao gồm quyền xây dựng văn bản pháp luật, chiến lược phát triển để trình cấp có thẩm quyền ban hành, trực tiếp quản lý giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK); giám sát các tổ chức xã hội nghề nghiệp về chứng khoán…

BT
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho rằng việc bổ sung thêm các nội dung về trách nhiệm, quyền hạn như ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng là hoàn toàn phù hợp. Cụ thể là bổ sung nhiệm vụ tổ chức phát triển TTCK; bổ sung thêm chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của sở GDCK, trung tâm lưu ký chứng khoán và các công ty con; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về TTCK…  

Về phương án 2, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, có một số chức năng, nhiệm vụ của UBCKNN được đề nghị bổ sung như về chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước, bổ nhiệm Chủ tịch UBCKNN… lại chưa phù hợp với quy định hiện hành như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

"Tinh thần chung là bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ cho UBCKNN nhưng phải phù hợp với pháp luật hiện hành, phù hợp xu hướng cải cách" - Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.  

Về mô hình sở GDCK, Bộ trưởng Bộ Tài chính tán thành phương án một sở và hai sàn, còn việc đặt Sở GDCK Việt Nam ở đâu là do Chính phủ quyết định. Theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, Sở GDCK Việt Nam sẽ được đặt ở Hà Nội để phù hợp với việc quản lý, điều hành, giám sát, ứng phó với các tình huống bất thường. 

Sau nghe các ý kiến và thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thay mặt UBTVQH kết luận, để ổn định thị trường, UBTVQH giữ nguyên quan điểm về vị trí của UBCKNN như đã nêu tại kỳ họp 33. Theo đó, UBCKNN vẫn trực thuộc Bộ Tài chính và được bổ sung thêm một số quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giữ nguyên mối quan hệ giữa UBCKNN và Bộ Tài chính như hiện nay. 

Về mô hình sở GDCK, UBTVQH thống nhất việc chỉ có 1 Sở GDCK Việt Nam đặt tại trung tâm tài chính quốc gia, vị trí do Chính phủ quyết định và không quy định trong luật. Về chào bán chứng khoán riêng lẻ, UBTVQH lựa chọn phương án luật hoá Nghị định 163 thay vì quy định thực hiện theo Luật Doanh nghiệp./.

Hoàng Yến
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn