Vai trò của chính quyền trong ngăn chặn các dự án "vẽ trên giấy"

.

Vậy một mình doanh nghiệp có khuynh đảo được thị trường bất động sản khiến người dân rơi vào "ma trận" không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai hay không?

Vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi chưa kịp thời khuyến cáo, cảnh báo để người dân được biết để đến khi hậu quả xẩy ra thì có vào cuộc cũng đã muộn màng.

Nguồn: www.antv.gov.vn