Trách nhiệm kiểm soát kinh doanh xăng dầu?

.

Và quyền lợi của người tiêu dùng, những nạn nhân của xăng giả sẽ được giải quyết như thế nào?

Góc nhìn chuyên gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này. 

 

Nguồn: www.antv.gov.vn