Bắc Ninh: Xử lý 64 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

.

Trong tổng số 863 cơ sở SX, chế biến, kinh doanh thực phẩm được thanh tra, kiểm tra đã có 320 cơ sở vi phạm các quy định về đảm bảo ATTP, trong đó 64 cơ sở vi phạm đến mức bị xử lý. Cơ quan chức năng tỉnh đã xử phạt cảnh cáo 26 cơ sở, phạt tiền 38 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 217 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh cũng đã yêu cầu dừng hoạt động đối với 2 cơ sở.

BÌNH MINH
Nguồn: nongnghiep.vn