Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội 2019: Tăng giá trị truyền thống, thúc đẩy kinh tế

.

Sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) TP. Hà Nội là sản phẩm công nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, nền tảng, có tính lan tỏa mạnh đến kinh tế Thành phố, có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ ngang tầm khu vực, phù hợp với trình độ sản xuất trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đảm bảo năng lực sản xuất và môi trường bền vững; tạo ra mức tăng trưởng cao, ổn định.

Có thể là nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn với tổng giá trị sản xuất công nghiệp; là sản phẩm phát huy giá trị truyền thống và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Ông Đàm Chiến Thắng – Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo ông Đàm Chiến Thắng – Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội: “Chúng tôi kỳ vọng có càng nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa và là những doanh nghiệp mạnh và sản xuất đáp ứng nhu cầu xã hội. Có thể là những DN đầu đàn đối với lĩnh vực họ theo, Sở Công thương có thể hỗ trợ từng DN để đăng ký hồ sơ.

Năm 2018 đã có 61 sản phẩm của 36 doanh nghiệp được UBND Thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực, giá trị sản xuất các SPCNCL chiếm hơn 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố”.

Chương trình phát triển SPCNCL được UBND TP. Hà Nội triển khai xây dựng với mục tiêu “Phát trirn có chọn lọc các ngành hàng, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực các công đoạn và các chi tiết sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghiệp hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng các nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm có thương hiệu uy tín thuộc các ngành: Cơ khi, Điện – điện tử, Hóa nhựa, Dệt may – da giầy, Chế biến lương thực – thực phẩm”.

Theo Sở Công thương Hà Nội, các DN có sản phẩm đạt danh hiệu SPCNCL Hà Nội sẽ được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của Thành phố như: Xúc tiến đầu tư, thương mại và hõ trợ DN công nghiệp, các ưu đãi về tài chính, được tiếp cận quỹ vốn đầu tư của Thành phố. Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ DN phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ DN thông qua các chương trình liên quan…

Việc công nhận và tôn vinh các  của thành phố góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho DN duy trì ổn định và phát triển bền vững.

 Trang Nguyễn

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn