Nghề nào ở Việt Nam lương thấp nhưng sang nước ngoài lại cao vời vợi?

.
Nguồn: www.24h.com.vn