Dắt chó đi dạo vô tình đá phải cục vàng trị giá gần tỷ đồng

.
Nguồn: www.24h.com.vn