Bia Hà Nội ngày càng mất khách, lợi nhuận lao dốc không phanh

.
Nguồn: www.24h.com.vn