Năm 2019 áp dụng mức lãi suất 5% cho vay mua nhà ở xã hội

.
lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2019 vẫn áp dụng mức 5% như năm 2018. Ảnh minh họa

Theo đó, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định sẽ áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Hiệu lực thi hành của quyết định sẽ bắt đầu từ ngày ký là 4/3/2019, đồng thời thay thế cho Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, so với năm 2018, mức lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội trong năm nay không có gì thay đổi.

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP có nêu, các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở nằm trong diện được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Thời gian vay tối thiểu áp dụng cho các đối tượng nêu trên là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đối với những khách hàng muốn vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì có thể thỏa thuận với ngân hàng để chọn thời hạn cho vay phù hợp.

Nguồn: nhadatgiaodich.com