[Infographic] Những lần thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất của Tp.HCM

.

Trong tờ trình về phương án điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2019 mà UBND Tp.HCM vừa gửi HĐND thành phố, mức tăng hệ số trung bình 0,4 lần so với năm 2019, áp dụng cho tất cả các nhóm và khu vực khi tính tiền sử dụng đất.

Bàn luận về đề xuất này, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho rằng, nên tiếp tục áp dụng mức tăng hệ số K năm 2019 tương đương với năm 2018, cụ thể là từ 5 - 8,33%, vì mức tăng 19 - 30% như Sở Tài chính đề xuất là quá cao.

Hiệp hội nhận xét, cũng như bảng giá đất, hệ số K có những tác động nhất định đến giá cả của thị trường bất động sản; đến các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thủ tục hợp pháp hóa quyền sử dụng đất ở ngoài hạn mức, khi thuê đất hoặc giao đất. Ngoài ra, sự thay đổi hai yếu tố này cũng tác động trực tiếp đến nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của người dân.

Do đó, Hiệp hội đề nghị mức cần tính toán mức tăng làm thật hợp lý, đảm bảo phù hợp giá thị trường mà không làm thất thu ngân sách và vừa với sức dân, doanh nghiệp.

hệ số điều chỉnh giá đất

 

 

 

Nguồn: nhadatgiaodich.com