Hướng dẫn lập, thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, Bình Định

.
(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Đình về việc hướng dẫn lập, thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.

-->

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Đình về việc hướng dẫn lập, thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 2470/VPCP-CN ngày 28/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, đô thị Hoài Nhơn được định hướng phát triển trở thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2025 với tính chất là trung tâm công nghiệp – thương mại – dịch vụ - nông nghiệp vùng phía Bắc tỉnh Bình Định.

Do đó, thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn thực hiện theo quy định đối với quy hoạch chung đô thị loại IV của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Huyền Trang

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn