Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

.

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Ngày 24/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Hà Nội (BSH): Ngày 17/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2019.

CTCP Cơ khí luyện kim (SDK): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2019.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Ngày 23/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2019.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC): Ngày 6/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2019.

CTCP Cơ điện Uông Bí (UEM): Ngày 24/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 14/5/2019.

CTCP Cao su Đồng Nai (CDR): Ngày 18/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 8/5/2019.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): Ngày 18/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2019.

CTCP Thép Nhà Bè – VnSteel (TNB): Ngày 24/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/5/2019.

CTCP Xuân Mai Đạo Tú (XMD): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2019.

CTCP Mắt kính Sài Gòn (SOV): Ngày 18/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/5/2019.

CTCP Pin Hà Nội (PNH): Ngày 18/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Santomas Việt Nam (SVJ): Ngày 22/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 7/5/2019.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Nguồn: ttvn.vn