Indovina Bank báo lãi 820 tỷ đồng trong năm 2018, nợ xấu giảm hơn một nửa

.

Ngân hàng liên doanh Indovina Bank vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Theo đó, đến hết năm 2018, ngân hàng đạt tổng tài sản 48.834 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,8% đạt 27.123 tỷ, huy động vốn khách hàng tăng 10,7% đạt 29.455 tỷ đồng.

Cũng như các ngân hàng liên doanh và nước ngoài khác, chất lượng tín dụng của Indovina được kiểm soát rất tốt. Tới hết 31/12/2018, nợ xấu của ngân hàng này chỉ ở mức 275 tỷ đồng, chiếm 0,8% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, giảm hơn một nửa so với tỷ lệ 1,7% ghi nhận cuối năm 2017. Trong đó nợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 sụt giảm mạnh lần lượt 47% và 40% so với năm trước

Trong hoạt động kinh doanh, lãi thuần của ngân hàng tăng 9% đạt 1.396 tỷ, hoạt động dịch vụ tăng 20% so với năm trước với lợi nhuận hơn 40,7 tỷ, hoạt động chứng khoán kinh doanh tăng gần 60% đạt 230 tỷ đồng.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại hối lại lỗ 60 tỷ đồng – tương đương mức lỗ của năm 2017 còn hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 194 tỷ đồng trong khi năm trước đó có lãi 99 tỷ đồng.

Kết quả, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm qua đạt 945 tỷ đồng, thấp hơn 12,3% so với năm trước, song nhờ trích lập dự phòng rủi ro giảm mạnh tới 70% nên lợi nhuận của ngân hàng vẫn tăng cao, đạt 820 tỷ đồng, so với 664 tỷ ghi nhận của năm 2017.

Được biết, Indovina Bank là liên doanh giữa Ngân hàng Cathay United (CUB), có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan và Ngân hàng VietinBank của Việt Nam.


Nguồn: ttvn.vn