Samsung cam kết mở rộng đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam

.
Nguồn: giaoduc.net.vn