5 doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam được Forbes vinh danh

.
5 doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam trong Top 30 Under 30 của Forbes Asia
5 doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam trong Top 30 Under 30 của Forbes Asia

5 doanh nhân trẻ khởi nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách gồm:

Phạm Anh Đức, 29 tuổi, sáng lập và điều hành công ty cổ phần Vicare;

Tống Nhật Dương, 26 tuổi, đồng sáng lập Homage;

Lưu Thế Lợi và Trần Huy Vũ (Victor Trần), cùng 26 tuổi, đồng sáng lập Kyber Network;

Và cuối cùng là Nguyễn Văn Quang Huy, 28 tuổi đồng sáng lập và CTO, Holistics.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn