Quý 1/2019, 112 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019.

Theo đó, có 112 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019 từ ngày 7/1 với nhiều lý do như: chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; tạm ngừng giao dịch, thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là các mã có chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán…

Cụ thể: Thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: ART, DDG, GDW, TDT.

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 quá 5 ngày: CDN

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm: TFC

Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: AMC, BKC, CKV, DCS, HGM, HVT, MEC, PHP, SDU, TPH, VC2, VTL.

Các mã có chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: ACM, CTC, CVN, DNY, HKB, HNM, KDM, LM7, LTC, OCH, ORS, PDC, PPE, PVL, PVV, PVX, QNC, S74, SDA, SDD, TST, VE1, VIE.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát gồm: ALT, BLF, CMI, DRL, HPM, HVA, KSK, PCN, PGT, PVC, PVE, VMI

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo gồm: APS, CT6, DZM, KSD, MIM, PSI, PV2, SCL, SJC, SPP, SSM, VCR, VIG, X20

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch: ASA, CTA, KHB, NDF, SDE, SDP, SGO, SVN

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 quá 5 ngày gồm: FID, IDJ

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - thời gian niêm yết dưới 06 tháng gồm: HHP.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, cảnh báo: HKT, NHP.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm: APP, CAN, CJC, CMC, CTP, DIH, DPS, ICG, LDP, NGC, PCG, PRC, PTD, QHD, TTL, UNI, VTC, VTH.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm: CET, HLY, MSC, PCT, PEN, QST, VE2, VE8, VE9, VTJ.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: NST, SD2, SPI.


VnEconomy

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn