Thành viên HĐQT Sợi Thế Kỷ đăng ký mua 500.000 cổ phiếu STK

.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bà Linh đăng ký giao dịch khi cổ phiếu STK vừa lập đỉnh lịch sử hồi tháng 7 với mức giá 25.100 đồng/cp. Trong một tháng trở lại đây, cổ phiếu đi về vùng 21.300 đồng/cp, tức giảm 18%.

Tính đến 30/6, ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT, anh trai bà Linh nắm 13,78% vốn còn ông Đặng Hướng Cường, em trai bà Linh là 8,46%. Như vậy, 3 anh em bà Linh sở hữu 30,7% vốn công ty.

Cơ cấu cổ đông Sợi Thế Kỷ vừa qua cũng có sự thay đổi khi một cổ đông cá nhân là Tăng Kiến Nghiệp mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,46%.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty đạt 1.099 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% và 106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25%. So với kế hoạch năm, công ty thực hiện 42% doanh thu và 53% lợi nhuận.

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn