Bảo hiểm tiền gửi đưa công nghệ 4.0 vào bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

.

Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS), hợp phần Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành và đang được triển khai, giúp Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ để bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền và góp phần duy trì hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành của một tổ chức. Vừa qua, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã hoàn thiện Dự án "Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng" (FSMIMS), hợp phần Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và tiếp cận với các thông lệ tiên tiến trên thế giới; qua đó giúp tăng cường lợi ích đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và đối với người gửi tiền. 

Đến thời điểm này, sau gần 9 năm triển khai thì Dự án này cũng chính thức được đưa vào hoạt động. Trong chuỗi thời gian đó, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi rất mong mỏi vì trước đây khi chưa có phần mềm, họ phải thực hiện các bước xử lý dữ liệu bằng thủ công, tốn rất nhiều công sức nhưng hiệu quả mang lại không cao.

Chính vì vậy, công tác quản trị, điều hành chưa thực sự tốt. Từ thực tiễn cơ sở có những khó khăn như vậy, với tổ chức bảo hiểm tiền gửi thì công tác quản lý, chi trả, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền cũng sẽ bị ảnh hưởng và liên quan.

Bà Mai Thị Minh Hương, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết quỹ được Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam lựa chọn là đơn vị thí điểm chạy thử phần mềm quản lý thu thập thông tin (ICM) - một cấu phần của Dự án FSMIMS và đã có những phản hồi đánh giá rất cao về kết cấu, nội dung và tiêu chí của báo cáo được thực hiện trên phần mềm này.

Qua quá trình vận hành, có thể thấy hệ thống ICM có rất nhiều tiện ích khi được cài đặt tại Quỹ, tiêu biểu có thể kể đến sự đơn giản, dễ hiểu trong thao tác và thuận tiện khi sử dụng. Bên cạnh đó, khi phát sinh những khó khăn bước đầu, cán bộ tại Quỹ luôn nhận được sự hỗ trợ không kể thời gian về công nghệ từ đội ngũ kỹ thuật của Bảo hiểm tiền gửi.

Trước kia, việc phải làm báo cáo hoàn toàn thủ công cũng ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị, điều hành, đồng thời độ chính xác không cao do có nhiều phòng giao dịch, khách hàng. Như Quỹ tín dụng Quang Trung hiện tại có hơn 4.000 khách hàng gửi tiền nên việc quản lý sẽ vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, với phần mềm này, hệ thống liên kết, cơ sở chi tiết từ ban đầu sẽ giúp Quỹ tín dụng nhân dân có nền tảng dữ liệu đầy đủ, chính xác, không phải sao kê, nhặt thủ công như trước. 

Thực tế ghi nhận, Quỹ tín dụng Quang Trung đã có thể truyền đi các báo cáo đúng thời gian, đúng tiến độ yêu cầu. Nếu phần mềm này chạy thông suốt toàn hệ thống đối với tất cả các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ giúp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước  và các cơ quan có liên quan nhận thông tin báo cáo từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể giảm gánh nặng báo cáo thông qua cơ chế chia sẻ thông tin minh bạch, bảo mật, thống nhất giữa NHNN và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, giữa tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Đây cũng là nền tảng đảm bảo việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền; qua đó góp phần nâng cao lòng tin của công chúng vào chính sách bảo hiểm tiền gửi và hệ thống tài chính - ngân hàng.

Việc triển khai thành công Dự án sẽ là đòn bẩy giúp Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam phát huy tốt vai trò là công cụ chính sách hữu hiệu của Ngân hàng Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, giữ vững ổn định hệ thống tài chính và nâng cao lòng tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng.

Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, lợi ích được thụ hưởng từ Dự án cũng vô cùng rõ rệt. Với việc Bảo hiểm tiền gửi được khai thác trực tiếp kho dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước trên hệ thống mới sẽ giúp Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam phân tích, đánh giá tình hình tài chính, mức độ rủi ro, phát hiện từ xa những vi phạm hay thiếu sót của các tổ chức, từ đó đưa ra cảnh báo sớm cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khắc phục sai phạm; qua đó góp phần ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ công nghệ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cập nhật sử dụng phần mềm ICM tới các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để các tổ chức này có thể thao tác thành thạo, thực hiện gửi báo cáo qua ICM một cách thuần thục.

Việc thực hiện tốt quy chế thông tin báo cáo của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin của công chúng đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi và hệ thống ngân hàng.

Nguồn: vneconomy.vn